styre@multilan.no

Årsmøte i MultiLAN

Årsmøte i MultiLAN

Ukategorisert

Årsmøte i MultiLAN

Posted By orrie

Det skal lørdag 25. mars kl. 19:00 være årsmøte i Mørkvedhallens auditorium, andre etasje.

Medlemmer har fått e-post tilsendt 17. februar ang. påmelding og invitasjon til årsmøte.

Deltakere på årsmøtet er medlemmer i MultiLAN.

 

Foreløpig saksliste for møtet:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkallelse (møteleder)
 3. Gjennomgang av agenda (møteleder)
 4. Årsmelding fra styret (Mads Christoffer)
 5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap og økonomi for året 2016 (kasserer)
 6. Nye og tidligere æresmedlemmer (møteleder)
 7. Presentasjon av voteringsprosedyrer (møteleder)
 8. Vedtektsendringer (møteleder)
  1. (a) Styret presenterer foreslåtte endringer og innstillinger
  2. (b) Votering
 9. Valg av styreleder og styremedlemmer for neste styreperiode (møteleder)
  1. (a) Styret presenterer evt. endringer og innstillinger
  2. (b) Medlemmer som ønsker  ̊a delta i styret melder sin interesse her
  3. (c) Det foreslåatte styret, samt andre som ønsker styredeltagelse, presenterer seg selv samt nevner
   hvilket evt. styrevervposisjon vedkommende ønsker
  4. (d) Votering
 10. Valg av signaturfullmektig på årsmøtereferat (møteleder)

Written by orrie

One thought on “Årsmøte i MultiLAN

Comments are closed.

Samarbeidspartnere